اپتیما (TF) (2013-2016)

کمک فنر جلو چپ کیا اپتیما

950,000 تومان2,450,000 تومان
1,450,000 تومان
1,200,000 تومان4,200,000 تومان
550,000 تومان1,780,000 تومان
3,400,000 تومان6,800,000 تومان
3,400,000 تومان6,800,000 تومان

سانتافه ix45 (2014-2019)

فنرساعتی فرمان سانتافه ix45

450,000 تومان1,250,000 تومان
1,680,000 تومان