جدید
1,750,000 تومان2,800,000 تومان
جدید
1,450,000 تومان2,300,000 تومان
3,900,000 تومان6,400,000 تومان
1,300,000 تومان2,300,000 تومان
950,000 تومان1,750,000 تومان
10,400,000 تومان
390,000 تومان1,290,000 تومان
390,000 تومان890,000 تومان
280,000 تومان1,100,000 تومان

توسان (IX35 2012-2015)

فنر ساعتی هیوندا توسان

450,000 تومان1,250,000 تومان
6,500,000 تومان12,300,000 تومان
7,200,000 تومان12,700,000 تومان