790,000 تومان1,690,000 تومان
390,000 تومان1,390,000 تومان
550,000 تومان1,780,000 تومان

اپتیما (2009-2010)

تسمه تایم سانتافه 2700

2,400,000 تومان
1,150,000 تومان2,650,000 تومان