950,000 تومان1,750,000 تومان
1,270,000 تومان1,980,000 تومان
1,420,000 تومان2,380,000 تومان

بر اساس نوع خودرو

استارت کامل سانتافه 2.4 (ix45)

1,800,000 تومان3,600,000 تومان

بر اساس نوع خودرو

سنسور مپ سانتافه 2.4 (ix45)

580,000 تومان

بر اساس نوع خودرو

سوزن انژکتور سانتافه 2.4 (ix45)

668,000 تومان