سانتافه (ix45-GDI 2014-2019)

کوئل سر شمع هیوندا سانتافه

590,000 تومان1,490,000 تومان
390,000 تومان1,190,000 تومان
490,000 تومان1,190,000 تومان
390,000 تومان1,290,000 تومان
390,000 تومان1,290,000 تومان
390,000 تومان

سانتافه ix45 (2014-2019)

کوئل سر شمع هیوندا سانتافه

390,000 تومان1,190,000 تومان
490,000 تومان1,190,000 تومان
490,000 تومان1,290,000 تومان
490,000 تومان1,290,000 تومان
390,000 تومان1,190,000 تومان

سوناتا 6 سیلندر NF 2008

کوئل سر شمع هیوندا سوناتا

490,000 تومان1,190,000 تومان